Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!


Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Νέα | 02-06-2010 21:42

Τον Ιούνιο του 2010 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 3.850/Α/2010 που αποτελεί τον κώδικα για την εφαρμογή μέτρων με σκοπό την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. Η PFM συμβουλεύεται και ακολουθεί απαρέγκλιτα την κωδικοποίηση αυτή για την εναρμόνιση και πιστή εφαρμογή της στη λειτουργία των κτιρίων. Επιστροφή

Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin