Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τρέχουσες Ευκαιρίες


Εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος στον Πειραιά

Ευκαιρίες | 21-05-2014 15:21

Το Νοσοκομείο Σωτηρία διακήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος 186 τ.μ. αποκλειστικής ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής του Νοσοκομείου, που βρίσκεται επί της Αγίου Ελευθερίου 25 στον Πειραιά την Πέμπτη 5/6/2014 και ώρα 10:00 π.μ.  Ελάχιστο όριο α' προσφοράς μίσθωσης (τιμή εκκίνησης) είναι το ποσόν των 500 ευρώ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (κτήριο Διοίκησης) Μεσογείων 152, ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου την προσφορά τους, μέχρι τις 4/6/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 καθώς και εγγυητική επιστολή στο όνομα του ΓΝΝΘΑ, από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Παράβολο Δημοσίου Ταμείου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ίσο προς το ελάχιστον όριο α' προσφοράς που είναι τα 500 ευρώ και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της Διακήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας του Νοσοκομείου (Μεσογείων 152) όλες τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ 9:00 και 14:00, από όπου μπορούν να προμηθεύονται και ακριβή αντίγραφα της διακήρυξης (τηλ. 210 7763266 - 210 7798640).

Η PFM μπορεί να αναλάβει τη σωστή αποτίμηση του εύλογου εμπορικού μισθώματος, την αποτίμηση των απαιτούμενων επεμβάσεων ή αναβαθμίσεων στο κατάστημα και τη σωστή κατάρτιση ενός προγράμματος διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του ακινήτου κατά το χρόνο μίσθωσης ή επένδυσης. Επίσης, μπορεί να σας εκπροσωπήσει σε όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού με τη πολυετή εμπειρία που έχει σε παρόμοιους διαγωνισμούς.Επιστροφή

Καλές γιορτές από την εταιρία PFM

Η PFM εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο νέο έτος!

Εκμίσθωση επταώροφου κτιρίου γραφείων από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης

Εκμίσθωση (επαναληπτική) επταώροφου κτιρίου 1.132,65 τμ στην οδό Ευρυπίδου 19 στην Αθήνα την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin