Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τιμές
ΑΘΗΝΑ


Χρέωση κατά περίπτωση


Περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες χαρτοφυλακίων ακινήτων ή επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιθυμούν συμπληρωματικές υπηρεσίες.


Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων προστιθέμενης αξίας


1. Μέτοχοι – Μεγαλοϊδιοκτήτες
Η κατοχή επενδυτικού χαρτοφυλακίου μεγάλης κλίμακας συνεπάγεται μεγάλες απαιτήσεις στη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση.
Στον τομέα αυτό, η PFM μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό συνεργάτη και να καλύψει πλήρως όλες τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα εργαλεία, το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, τη συνέπεια στην επίτευξη του στόχου και την απόλυτη εξειδίκευση που διαθέτουμε.


2. Υπηρεσίες προς επαγγελματίες ακίνητης περιουσίας (B2B)
Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η εφαρμογή των αυστηρότερων προδιαγραφών και η χρήση των πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων στην καθημερινή διαχείριση των ακινήτων.
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου βρίθει πολυνομίας και ερασιτεχνισμού και οι διαδικασίες γίνονται όλο και πιο σύνθετες, η ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθίσταται επιτακτική και πιο αναγκαία από ποτέ, ειδικά για τους επαγγελματίες που φέρουν το φορτίο της ευθύνης ξένων περιουσιών. Η PFM είναι στο πλάι των προαναφερομένων επαγγελματιών για να δώσει προστιθέμενη αξία στη δουλειά τους και να τους συνδράμει, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να παράσχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με χαμηλό ρίσκο και την σιγουριά της εξειδίκευσης.

Λογιστές
Χρήση του λογισμικού της PFM για την ταξινόμηση και την διαχείριση των εγγράφων του ακινήτου (άδειες, συμβόλαια, πολεοδομικά σχέδια κλπ), την παρακολούθηση του κόστους διαχείρισης, ειδοποιήσεις για απαραίτητες εργασίες, συμβάσεις μισθώσεων, παρουσίαση στον πελάτη web-based τακτικών αναφορών, διευκόλυνση στη διαχείριση των μισθωτών, αλλά και εκτιμήσεις, νομική υποστήριξη, υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού, soft facility management και κάλυψη κάθε ανάγκη σας.
Αποτελούμε για εσάς τον ένα και μοναδικό συνεργάτη που χρειάζεστε, για να σας υποστηρίξει στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων με το μεγάλο πλήθος υπηρεσιών.

Δικηγόροι
Πολλοί δικηγόροι ασκούν καθήκοντα διαχειριστών ακίνητης περιουσίας για πελάτες τους και σε τομείς πέραν των νομικών.
Σε καθημερινή βάση, πρέπει να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως βλάβες, πολεοδομικά θέματα, ανακαινίσεις, εύρεση ενοικιαστών, συντηρήσεις και σε όλα αυτά να υπάρχει και η ανάγκη και υποχρέωση για λογιστική παρακολούθηση και αναφοράς (reporting) στους πελάτες. Για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών, συνήθως πρέπει να συντονιστεί μια ομάδα επαγγελματιών και να γίνει και η γραμματειακή εργασία.
Στα πλαίσια αυτά, η PFM με το λογισμικό της και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες της μπορεί να φανεί ο πολυτιμότερος αλλά και ο μοναδικός συνεργάτης σας, να απλοποιήσει την δουλειά σας και να αναβαθμίσει το επίπεδο των υπηρεσιών σας. Όλος ο φάκελος, σχέδια, συμβόλαια, αποδείξεις, δαπάνες, συμφωνητικά μπορούν να είναι διαθέσιμα online με ένα κλικ για εσάς αλλά και για τον πελάτη σας σε κάθε μεριά της υφηλίου.
Παρέχεται πλήρης υποστήριξη από την εταιρία για την συντήρηση των ακινήτων - προγραμματισμένη και μη - για υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού, για θέματα χρηματοδοτικά και εκτιμήσεων. Παράλληλα, υπογράφεται και από εμάς σύμβαση περί μη ανταγωνισμού για όλους τους πελάτες σας.

Διαχειριστές ακίνητης περιουσίας
Ανεξάρτητα με το πόσο αποτελεσματικοί είστε στην εργασίας σας, μπορούμε να σας παράσχουμε το απόλυτο εργαλείο για την εργασία σας.
Το λογισμικό της PFM, σας παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την απλοποίηση των εργασιών σας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών σας και τον έλεγχο του κόστους. Εξυπακούεται πως υπογράφεται κάθε φορά συμφωνία περί μη ανταγωνισμού.

Μηχανικοί
Πολλοί μηχανικοί ασκούν καθήκοντα διαχειριστών ακίνητης περιουσίας για πελάτες τους και σε τομείς πέραν των πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων.
Σε καθημερινή βάση, υπάρχει η ανάγκη και υποχρέωση για λογιστική παρακολούθηση και αναφορά (reporting) στους πελάτες.
Στα πλαίσια αυτά, η PFM με το λογισμικό της και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες της μπορεί να φανεί ο πολυτιμότερος αλλά και ο μοναδικός συνεργάτης σας, να απλοποιήσει την δουλειά σας και να αναβαθμίσει το επίπεδο των υπηρεσιών σας. Όλος ο φάκελος, σχέδια, συμβόλαια, αποδείξεις, δαπάνες, συμφωνητικά μπορούν να είναι διαθέσιμα online με ένα κλικ για εσάς αλλά και για τον πελάτη σας σε κάθε μεριά της υφηλίου.

Τεχνικές Υπηρεσίες
Η διαχείριση μεγάλου όγκου ακινήτων, η συντήρησή τους, οι συμβάσεις με προμηθευτές, η παρακολούθηση των υποχρεώσεων, η διαφάνεια, η απλοποίηση των διαδικασιών, η σύγκριση με τις επιδόσεις του ανταγωνισμού (benchmarking), είναι πλέον απλά και προσβάσιμα σε όλους.
Η χρήση του λογισμικού της PFM μπορεί να αποτελέσει το καθημερινό εργαλείο για κάθε υπηρεσία που ασχολείται με ακίνητα και να δώσει προστιθέμενη αξία στην εργασία σας.

3. Ιδρύματα
Η διαχείριση μεγάλου όγκου ακινήτων, η συντήρησή τους, οι συμβάσεις με προμηθευτές, η παρακολούθηση των υποχρεώσεων, η διαφάνεια, η απλοποίηση των διαδικασιών, το benchmarking, είναι πλέον απλά και προσβάσιμα σε όλους.
Η χρήση του λογισμικού της PFM μπορεί να αποτελέσει το καθημερινό εργαλείο για κάθε υπηρεσία που ασχολείται με ακίνητα και να δώσει προστιθέμενη αξία στην εργασία σας.

Καλές γιορτές από την εταιρία PFM

Η PFM εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο νέο έτος!

Εκμίσθωση επταώροφου κτιρίου γραφείων από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης

Εκμίσθωση (επαναληπτική) επταώροφου κτιρίου 1.132,65 τμ στην οδό Ευρυπίδου 19 στην Αθήνα την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin