Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τιμές
ΕΡΜΗΣ


Από 95 € το μήνα


Περιλαμβάνει βασικές αλλά πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών και κτιρίων γραφείων και απευθύνεται σε σύνολο συνιδιοκτητών ή μεμονωμένων ιδιοκτητών πολλών οριζόντιων ιδιοκτησιών με αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης και ελέγχου.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (SOFT FACILITY MANAGEMENT)

 

1. Κτίρια κατοικιών
• Βασικό πακέτο υπηρεσιών
Έκδοση κοινοχρήστων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρα
Από 80,00 € το μήνα για τη διαχείριση του κτιρίου σας

• Premium πακέτο υπηρεσιών
Επιλέξτε υπηρεσίες ώστε να καλύψετε κάθε ανάγκη σας από το πλήρες πακέτο υπηρεσιών της εταιρίας μας

Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Εκτιμήσεις ακινήτων
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

2. Κτίρια γραφείων
Βασικό πακέτο υπηρεσιών
Έκδοση κοινοχρήστων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρα
Αναγόμωση πυροσβεστήρων
Μυοκτονίες
Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Από 190,00 € το μήνα για τη διαχείριση του κτιρίου σας

Premium πακέτο υπηρεσιών
Επιλέξτε υπηρεσίες ώστε να καλύψετε κάθε ανάγκη σας από το πλήρες πακέτο υπηρεσιών της εταιρίας μας

Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Εκτιμήσεις ακινήτων
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

3. Δίκτυα καταστημάτων λιανικής

Αξιολόγηση κάθε μονάδας – benchmarking approach
Έκδοση κοινοχρήστων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συστήματα πυρόσβεσης
Μυοκτονίες
Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Εκτιμήσεις ακινήτων
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

4. Πρεσβείες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού
Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Εκτιμήσεις ακινήτων
Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συστήματα πυρόσβεσης
Μυοκτονίες
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

5. Σχολεία - Παιδικοί σταθμοί

Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Εκτιμήσεις ακινήτων
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συστήματα πυρόσβεσης
Μυοκτονίες
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

6. Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες

Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εκτιμήσεις ακινήτων
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συστήματα πυρόσβεσης
Μυοκτονίες
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

7. Ξενοδοχεία

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εκτιμήσεις ακινήτων
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συστήματα πυρόσβεσης
Μυοκτονίες
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

8. Ιδρύματα

Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εκτιμήσεις ακινήτων
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συστήματα πυρόσβεσης
Μυοκτονίες
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 

9. Λοιπά κτίρια
Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας και κτιρίου (BEMS)
Δημιουργία Εγχειριδίου Λειτουργίας & Συντήρησης Κτιρίου/Εγκατάστασης
Ασφάλεια & Υγιεινή στο κτίριο
Διαρκής τεχνική υποστήριξη, 24 ώρες την ημέρα/7 ημέρες την εβδομάδα
Διαχείριση περιβαλλοντικών συνθηκών του κτιρίου
Διαχείριση και σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανάλυση κινδύνων, πχ
Φωτιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Συντήρηση Η-Μ εξοπλισμού
Συντήρηση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου
Εκτιμήσεις ακινήτων
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας σε θέματα κτιριακών επεμβάσεων. Επίσης ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis)
Διαρκής έλεγχος τεχνικής συμμόρφωσης με νομοθεσία και αποκατάσταση αποκλίσεων
Διαχείριση
Καθαρισμός
Συντήρηση ανελκυστήρων
Συστήματα πυρόσβεσης
Μυοκτονίες
Αδειοδοτήσεις (Πολεοδομικές, Υγιειονομικές, Πυροσβεστική, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, κλπ)
Νομική Υποστήριξη
Λογιστική Υποστήριξη
Παρακολούθηση μισθώσεων
Ασφαλιστική συμβουλευτική
Διαχείριση κτιριακών αποθεμάτων
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Καλές γιορτές από την εταιρία PFM

Η PFM εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο νέο έτος!

Εκμίσθωση επταώροφου κτιρίου γραφείων από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης

Εκμίσθωση (επαναληπτική) επταώροφου κτιρίου 1.132,65 τμ στην οδό Ευρυπίδου 19 στην Αθήνα την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin