Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ακίνητα


Εμπορικοί Χώροι


Τα εμπορικά κτίρια αποτελούν επίσης βασική κατηγορία των ακινήτων που διαχειριζόμαστε, λόγω των απαιτήσεων έναντι των δημοσών φορέων και της επιθεώρησης εργασίας που έχουν, αλλά και λόγω της συνάθροισης κοινού και της αυξημένης επικινδυνότητας τους. Η PFM αποτελεί την εγκυρότερη λύση για τη διαχείριση εμπορικών κτιρίων, καθώς κρατά ενημερωμένα όλα τα απαιτούμενα αρχεία και υποχρεώσεις που έχει έναντι των ιδιοκτητών, των επενδυτών, των εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών/πελατών, διασφαλίζοντας το συμφέρον όλων.

Η διαχείριση που προσφέρουμε περιλαμβάνει υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, νομικές, εκτιμητικές και μεσιτικές. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ανθρώπους απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς τους, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και συμμετοχή στους εγγυρότερους διεθνείς επαγγελματικούς φορείς.

 

Οι συνηθέστερες υπηρεσίες διαχείρισης εμπορικών κτιρίων που προσφέρουμε είναι:

 • Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Πληρωμή λογαριασμών και φόρων κοινοχρήστων
 • Διασφάλιση της τήρησης του κτιριοδομικού κανονισμού
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
 • Έλεγχος των κινδύνων για την υγεία από τη χρήση του επικίνδυνων υλικών (αμιάντου), χημικών παραγόντων,  βιολογικών παραγόντων, καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, φυσικών παραγόντων, όπως είναι ο θόρυβος, ο φωτισμός, η θερμότητα, κα
 • Διασφάλιση της τήρησης των όρων ασφαλείας των κτιρίων
 • Εκπαίδευση των χρηστών για έκτακτους κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρες, κλπ) και δημιουργία σχεδίων εκκένωσης κτιρίων
 • Ασφάλιση του ακινήτου με τις εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες διεθνούς κύρους (AIG)
 • Δικαστική εκπροσώπηση σε διαιτησίες, αγωγές και άλλες δικαστικές διαμάχες
 • Δημιουργία αποθεματικών
 • Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, κλπ)
 • Κατάρτιση εγχειριδίου λειτουργίας ακινήτου

Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin