Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ακίνητα


Κτίρια Γραφείων


Τα κτίρια γραφείων αποτελούν επίσης βασική κατηγορία των ακινήτων που διαχειριζόμαστε, βασικά λόγω του πλήθους και των απαιτήσεων έναντι των δημοσών φορέων και της επιθεώρησης εργασίας που έχουν. Η PFM αποτελεί την εγκυρότερη λύση για τη διαχείριση κτιρίων γραφείων, καθώς κρατά ενημερωμένα όλα τα απαιτούμενα αρχεία και υποχρεώσεις που έχει έναντι των ιδιοκτητών, των επενδυτών και των εργαζομένων, διασφαλίζοντας το συμφέρον όλων.

Η διαχείριση που προσφέρουμε περιλαμβάνει υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, νομικές, εκτιμητικές και μεσιτικές. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ανθρώπους απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς τους, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και συμμετοχή στους εγγυρότερους διεθνείς επαγγελματικούς φορείς.

 

Οι συνηθέστερες υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων γραφείων που προσφέρουμε είναι:

 • Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Πληρωμή λογαριασμών και φόρων κοινοχρήστων
 • Διασφάλιση της τήρησης του κτιριοδομικού κανονισμού
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
 • Έλεγχος των κινδύνων για την υγεία από τη χρήση του επικίνδυνων υλικών (αμιάντου), χημικών παραγόντων,  βιολογικών παραγόντων, καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων, φυσικών παραγόντων, όπως είναι ο θόρυβος, ο φωτισμός, η θερμότητα, κα
 • Διασφάλιση της τήρησης των όρων ασφαλείας των κτιρίων
 • Εκπαίδευση των χρηστών για έκτακτους κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρες, κλπ)
 • Ασφάλιση του ακινήτου με τις εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες διεθνούς κύρους (AIG)
 • Δικαστική εκπροσώπηση σε διαιτησίες, αγωγές και άλλες δικαστικές διαμάχες
 • Δημιουργία αποθεματικών
 • Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, κλπ)
 • Κατάρτιση εγχειριδίου ακινήτου

 


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin