Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ακίνητα


Χαρτοφυλάκια Ακινήτων


Οι Ανώνυμς Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) καθώς και άλλες εταιρείες επενδύσεων ακινήτων, έχουν ως βασικό σκοπό την εκμεταλλευση ακινήτων και την ικανοποιητική απόδοσή τους μέσω των μισθωμάτων. Οι βασικές ανάγκες τέτοιων εταιρειών είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου (διασφάλιση σταθερού και αυξημένου συντελεστή απόδοσης εισοδήματος) και η διατήρηση της επενδυτικής αξίας των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους. Εϊναι πολύ πιθανό οι εταιρείες αυτές να μην έχουν το λειτουργικό κομμάτι των κτιίων και να το εκχωρούν όλο στους μισθωτές, ωστόσο έχουν αυξημένες απαιτήσεις παρακολούθησης της επενδυτικής τους απόδοσης μεσω της ανάλυσης χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση χαρτοφυλακίου (portfolio analysis) προϋποθέτει τη συνεχή καταγραφή των εσόδων, των εξόδων, των εμπορικών αξιών και των συντελεστών απόδοσης με στόχο τη βέλτιστη διαποίκιλση (diversification) των ακινήτων (διασπορά χαρτοφυλακίου). Η PFM αποτελεί την εγκυρότερη λύση για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων ακινήτων των παραπάνω εταιρειών, καθώς διενεργεί έρευνες αγοράς, ενημερώσεις εμπορικών αξιών και συσχετισμούς των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων με άλλα επενδυτικά μέσα.

Η διαχείριση που προσφέρουμε περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές, νομικές, φορολογικές και εκτιμητικές υπηρεσίες. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ανθρώπους απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς τους, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και συμμετοχή στους εγγυρότερους διεθνείς επαγγελματικούς φορείς.

 

Οι συνηθέστερες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων που προσφέρουμε είναι:

  • Παρακολούθηση χρηματαγοράς
  • Παρακολούθηση εμπορικών αξιών
  • Παρακολούθηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και συσχετισμός του με τα άλλα επενδυτικά μέσα
  • Παρακολούθηση λογαριασμών και φόρων κοινοχρήστων
  • Ασφάλιση του ακινήτου με τις εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες διεθνούς κύρους (AIG)
  • Δικαστική εκπροσώπηση σε διαιτησίες, αγωγές και άλλες δικαστικές διαμάχες
  • Προτάσεις εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων (ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού αερίου, κλπ)
  • Κατάρτιση εγχειριδίου λειτουργίας ακινήτου

Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin