Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ακίνητα


Κατοικίες


Τα κτίρια των μονοκατοικιών αποτελούν σημαντικό μέρος των ακινήτων που διαχειριζόμαστε, βασικά λόγω των ιδιαίτερων  απαιτήσεων που έχουν όταν ο ιδιοκτήτης/επενδυτής δε διαμένει σε αυτά και τα εκμισθώνει ή το μέγεθός τους είναι αρκετά μεγάλο. Η PFM αποτελεί την εγκυρότερη λύση για τη διαχείριση μονοκατοικιών και άλλων ακινήτων που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης λόγω απουσίας του ιδιοκτήτη (absentee landlord).

Η διαχείριση που προσφέρουμε περιλαμβάνει υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, νομικές, εκτιμητικές και μεσιτικές. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από ανθρώπους απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς τους, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και συμμετοχή στους εγγυρότερους διεθνείς επαγγελματικούς φορείς.

 

Οι συνηθέστερες υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών που προσφέρουμε είναι:

 • Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Πληρωμή λογαριασμών και φόρων
 • Κατάρτιση μισθωτηρίων σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη/επενδυτή
 • Παρακολούθηση και διαχείριση συμφωνητικού μίσθωσης με το μισθωτή
 • Διασφάλιση της τήρησης των όρων του μισθωτηρίου
 • Διαφήμιση, προώθηση και διαμεσολάβηση (μεσιτεία) του ακινήτου για μίσθωση
 • Είσπραξη μισθωμάτων
 • Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ιδιοκτήτη
 • Ασφάλιση του ακινήτου με τις εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες διεθνούς κύρους (AIG)
 • Δικαστική εκπροσώπηση σε διαιτησίες, αγωγές και άλλες δικαστικές διαμάχες
 • Δημιουργία αποθεματικών

Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin