Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Υπηρεσίες


Προγραμματισμός


Όλες οι υπηρεσίες που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, τον κατασκευαστή, αλλά και τη λειτουργία των κτιρίων έχουν προσχεδιαστεί σχετικά με το χρόνο παροχής τους, τους τεχνικούς που θα τις παράσχουν και τις ενέργειες που θα κάνουν με τη χρήση πλήρως ενημερωμένου εγχειριδίου ποιότητας. Σε αυτά (μοναδικό για κάθε ακίνητο) έχουν καταγραφεί οι ιδιαίτερες συνθήκες, εξοπλισμός και γνωρίσματα των ακινήτων ήδη κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας και απλά αποτελεί τον συμβουλευτικό οδηγό του διαχειριστή, του επιβλέποντα μηχανικού και των τεχνικών που θα εκτελέσουν την εργασία. Έτσι, είμαστε σίγουροι πως τα πάντα έχουν γίνει σωστά με την πρώτη φορά. Έτσι, επιτυγχάνουμε εξορθολογισμό στο χρόνο υλοποίησης των έργων, αποφεύγοντας εποχές με υψηλή ζήτηση και παράλογες αμοιβές.


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin