Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εσείς


Ομογενείς


Οι ομογενείς αποτελούν την κύρια πελατειακή βάση της εταιρείας και είναι το κοινό εκείνο για το οποίο σχεδιάστηκε το προϊόν μας, καθώς είναι τα πρόσωπα εκείνα που απαιτούν τη μεγαλύτερη προστασία και φροντίδα για τα ακίνητά τους, καθώς απουσιάζουν στο εξωτερικό κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους και δεν είναι σε θέση να φροντίσουν τα ακίνητά τους, να παρακολουθήσουν τις χρηματορροές (είσπραξη ενοικίων, πληρωμή φόρων, πληρωμή λογαριασμών, κα) ή να αντιληφθούν τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις της κτηματαγοράς (κτηματολόγιο, αυθαίρετα, φόροι, απαλλοτριώσεις, κλπ).

Η PFM ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, διότι είναι σε θέση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τυποποιημένες διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα και να ενημερώνει τους άμεσα θιγόμενους ή ωφελούμενους από τις αλλαγές.


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin