Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εσείς


Μεμονωμένοι Ιδιοκτήτες


Οι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες αποτελούν μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας, καθώς είναι μικρός ο αριθμός τους που δεν εμπίπτει στις ξεχωριστές κατηγορίες των ομογενών και κατοίκων εξωτερικού. Είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται και εκείνοι απομακρυσμένοι από τον τόπο των ακινήτων τους αλλά εντός Ελλάδας. Επίσης είναι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν σημαντικού μεγέθους ακίνητη περιουσία (τόσο σε όγκο όσο και σε αξία) και επιθυμούν την παροχή από εμάς εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η παρακολούθηση λοιπόν των χρηματορροών (είσπραξη ενοικίων, πληρωμή φόρων, πληρωμή λογαριασμών, κα), η μίσθωση των ακινήτων, η εκπροσώπησή τους στους μισθωτές και οι διαρκείς εξελίξεις της κτηματαγοράς (κτηματολόγιο, αυθαίρετα, φόροι, απαλλοτριώσεις, κλπ) είναι μερικά από τα προαπαιτούμενα που μόνο η PFM μπορεί να προσφέρει με τυποποιημένες διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα, ενημερώνοντας τους άμεσα μέσω του ειδικού λογισμικού.


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin