Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εσείς


Ιδιωτικές Εταιρείες


Η διαχείριση ακινήτων είναι ιδιαίτερα απαιτητική δραστηριότητα, η οποία απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και δεν είναι συχνά δυνατόν να εκτελεστεί από εταιρείες που δεν είναι εξειδικευμένες. Έτσι, η πλειοψηφία των εταιρειών εντάσεως ακίνητης περιουσίας, αλλά όχι μόνο, επιβάλλεται να χρησιμοποιούν για την εύρυθμη λειτουργία των κτιρίων τους εταιρείες σαν την PFM, οι οποίες εξοικονομούν σημαντικούς πόρους για τη λειτουργία των ακινήτων, προφυλάσσουν από δυσάρεστες νομικές καταστάσεις, περιορίζουν τα ατυχήματα, εξασφαλίζουν πλήρως ενημερωμένο τεχνικό ασφαλείας και γενικότερα έχουν ένα πολύτιμο συνεργάτη για την λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. Η ανάγκη αυτή καθίσταται και πιο επιτακτική όσο μεγαλύτερη είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας, η έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και η έλλειψη σύγχρονων μορφών παρακολούθησης και αναφοράς. Η PFM ως κομμάτι της Premium Property Operations, είναι απολύτως ικανή να διαχειριστεί ακίνητα σε τεχνικό, νομικό, οικονομικό και διοικητικό επίπεδο, διαθέτοντας απολύτως εξειδικευμένα στελέχη για το σκοπό αυτό.


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin