Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εσείς


Φορείς Δημοσίου


Η σύγχρονη πραγματικότητα έχει αποδείξει πως οι φορείς του Δημοσίου δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τα ακίνητά τους αποτελεσματικά, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, έλλειψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και έλλειψης σύγχρονων μορφών παρακολούθησης και αναφοράς. Η PFM ως κομμάτι της Premium Property Operations, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της Εταιρείας Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης (ΕΔΕΚΤ) για όλες τις υπηρεσίες και κυρίως για την υπηρεσία Διαχείρισης Ακινήτων. Ήδη έχει εκτελέσει επιτυχώς τη μελέτη μεταγκατάστασης του προσωπικού τους Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) με σκοπό την εξοικονόμηση χώρων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχόντων κτιρίων ιδιοκτησίας του, εξοικονομώντας χρήματα (μισθώματα) και υλικούς πόρους (λειτουργικά κόστη). Ήδη συμμετέχει σε πολλούς διαγωνισμούς του Δημοσίου για τη διαχείριση των ακινήτων φορέων του.


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin