Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εσείς


Κάτοικοι Εξωτερικού


Οι κάτοικοι του εξωτερικού έχουν παρόμοιες απαιτήσεις με τους ομογενείς, με τη διαφορά πως διέπονται κυρίως από επενδυτικούς στόχους και διατηρούν ακίνητα τα οποία συνήθως εκμισθώνουν για όσο χρόνο δεν τα χρησιμοποιούν. Αποτελούν επίσης κύρια πελατειακή βάση της εταιρείας, και έχουν επίσης αυξημένες ανάγκες προστασίας και φροντίδας για τα ακίνητά τους. Η παρακολούθηση λοιπόν των χρηματορροών (είσπραξη ενοικίων, πληρωμή φόρων, πληρωμή λογαριασμών, κα), η μίσθωση των ακινήτων, η εκπροσώπησή τους στους μισθωτές και οι διαρκείς εξελίξεις της κτηματαγοράς (κτηματολόγιο, αυθαίρετα, φόροι, απαλλοτριώσεις, κλπ) είναι μερικά από τα προαπαιτούμενα που μόνο η PFM μπορεί να προσφέρει με τυποποιημένες διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα, ενημερώνοντας τους άμεσα θιγόμενους ή ωφελούμενους από τις αλλαγές στη γλώσσα καταγωγής τους, καθώς η πληροφόρηση γίνεται με πλήρως μεταφρασμένο λογισμικό σε 6 γλώσσες.


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin