Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τιμές
ΔΑΦΝΗ


Από 75 € το μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Περιλαμβάνει ένα βασικό πακέτο πλέον κάποιων εναλλακτικών πακέτων και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μεμονωμένων και διεσπαρμένων ακινήτων με μικρές σχετικά απαιτήσεις.


Βασικό πακέτο διαχείρισης ακινήτου

  • Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει την κάλυψη του ακινήτου σε θέματα διαχείρισης, νομικής κάλυψης, προγραμματισμού εργασιών και τεχνικού ασφαλείας, χωρίς την κάλυψη των ζημιών, με κόστος 8% επί του μηνιαίου μισθώματος ή 4,5 ‰ επί της εμπορικής αξίας και με ελάχιστο ποσό τα 61 € το μήνα (πλέον ΦΠΑ).

 

Premium εναλλακτικά πακέτα διαχείρισης ακινήτων
Διαχείριση του ακινήτου στο βασικό πακέτο και επιπροσθέτως κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν (εκτός αυτών που καλύπτονται από την ασφάλεια αστικής ευθύνης και αυτών που ρητά εξαιρούνται στην παρούσα), με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους: 

  1. Με επιπρόσθετο ποσοστό κάλυψης των ζημιών 7,5% επί του μηνιαίου μισθώματος ή 4 ‰ επί της εμπορικής αξίας και ελάχιστο ποσό τα 50 € το μήνα, ήτοι συνολικό ποσοστό 15,5 % επί του μισθώματος ή 8,5 ‰ επί της εμπορικής αξίας με ελάχιστο ποσό τα 110 € το μήνα.
  2. Mε εφ’ άπαξ καταβολή ποσού για την κάλυψη των ζημιών στην υπογραφή του συμβολαίου του ποσού των 2.500 € για διαμερίσματα ηλικίας μέχρι 10 ετών, ποσό 3.000 € για διαμερίσματα ηλικίας 10 έως 20 ετών και 3.500 € για διαμερίσματα ηλικίας 20 έως 30 ετών. Για παλαιότερα διαμερίσματα, η κοστολόγηση και η προσφορά θα γίνεται μετά την αρχική αξιολόγηση/αποτίμηση.

Χωρίς επιπλέον κόστος από την βασική διαχείριση, εάν κατά την υπογραφή του συμβολαίου προβούμε σε ανακαίνιση μεγάλης έκτασης του διαμερίσματος (μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα www.green-buildings.eu) παρέχουμε δωρεάν κάλυψη για τυχόν ζημιές. Ως ανακαίνιση μεγάλης έκτασης, νοείται η ανακαίνιση με κόστος τουλάχιστον 400 €/τμ στην οποία περιλαμβάνεται και η αλλαγή των Η/Μ εγκαταστάσεων (ισχύει για 10 χρόνια από την ολοκλήρωση της ανακαίνισης).

Για την συνεργασία, απαραίτητη είναι η αρχική αξιολόγηση του ακινήτου ανεξαρτήτως της ολοκλήρωσης ή όχι της συμφωνίας στην οποία περιλαμβάνεται εκτίμηση της εμπορικής και μισθωτικής αξίας, παθολογία του κτιρίου και θερμογραφικός (προληπτικός) έλεγχος με εφ’ άπαξ κόστος 350 €.

  • Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της διαχείρισής μας συμπεριλαμβάνονται στην τιμή και θα είναι σύμφωνα με τα εθνικά (ελληνικά) πρότυπα και προδιαγραφές
  • Όλες οι εργασίες θα διενεργούνται από πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους τεχνίτες και μηχανικούς

Στη μηνιαία αμοιβή δε συμπεριλαμβάνονται

  • Ζημιές που μπορεί να προέλθουν από σεισμό.
  • Νομικά έξοδα διεκδίκησης μισθωμάτων ή ζημιών.
  • Έξοδα που προκύπτουν από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης του κτιρίου και αφορούν εργασίες εκτός του περιγράμματος του διαμερίσματος ή της ιδιοκτησίας.
  • Ζημιές που προκύπτουν από προβλήματα άλλων διαμερισμάτων και για τα οποία δύναται να διεκδικηθεί αποζημίωση.

Σε όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες πλην του βασικού πακέτου δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Καλές γιορτές από την εταιρία PFM

Η PFM εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο νέο έτος!

Εκμίσθωση επταώροφου κτιρίου γραφείων από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης

Εκμίσθωση (επαναληπτική) επταώροφου κτιρίου 1.132,65 τμ στην οδό Ευρυπίδου 19 στην Αθήνα την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin