Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εσείς


Η εταιρεία πρωτίστως απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα διαχείρισης των ακινήτων τους και της ακίνητης περιουσίας γενικότερα και επιθυμούν:

 • Εξειδικευμένους επιστήμονες με σημαντική εμπειρία στο χώρο των κατασκευών κτιρίων, της διαχείρισης ακινήτων, της ανακαίνισης ακινήτων και της λειτουργίας ακινήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν αποδοτικά τη διαθέσιμη τεχνολογία για το σκοπό αυτό, αλλά και για την αδιάλλειπτη ενημέρωσή τους
 • Άμεση ενέργεια και ενημέρωση σε νομοθετικές αλλαγές που έχουν ως αντικείμενο τη φορολογία ακινήτων, τις ενεργειακές επεμβάσεις, τις δυνατότητες δανεισμού
 • Εξοικονόμηση χρημάτων από:
  • Προμήθειες εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών λόγω μεγάλου όγκου παραγγελίας
  • Προληπτική συντήρηση του κτιριακού εξοπλισμού τους για σημαντική αύξηση της ωφέλιμης ηλικίας του
  • Εκμετάλλευση της τεχνολογίας για αντικατάσταση τεχνολογιών και συσκευών με άλλες σημαντικά αποδοτικότερες
 • Προστασία Περιβάλλοντος 
  - Μείωση ρυπογόνων εκπομπών αερίων και τοξικών ουσιών λόγω χρήσης οικολογικών προϊόντων
 • Ασφάλεια 
  - Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων του κτιρίου
  - Σήμανση χώρων και απαγόρευση πρόσβασης σε επικίνδυνους χώρους από μη εξειδικευμένο προσωπικό
 • Διαπραγματεύσεις και χειρισμούς από ειδικούς
 • Επαγγελματική προώθηση των ακινήτων μέσω της ιστοσελίδας μας

Καθήκον μας είναι να καταστρώνουμε ένα επενδυτικό πλάνο ακίνητης περιουσίας που θα πρέπει να εντάσσεται στο εξειδικευμένο ζητούμενο προφίλ των πελατών μας συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες επενδυτικές τους συνολικές ανάγκες και τις λοιπές τους επενδύσεις (καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, κλπ). Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, για κάθε πελάτη καταρτίζεται το βασικό επενδυτικό πλάνο (property investment plan) και στη συνέχεια το διαχειριστικό πλάνο (εγχειρίδιο λειτουργίας ακινήτων - property manual).

Οι πελάτες της PFM είναι εταιρείες καταστημάτων λιανικής (Coffeeway, Freshline, Notos Com), βιομηχανικές επιχειρήσεις (ΕΚΟ, Όμιλος Γιαννίδη), το Ελληνικό Δημόσιο (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), το Αμερικανικό Δημόσιο (Αμερικανική Πρεσβεία), ξένοι ιδιοκτήτες ακινήτων και αρκετοί ιδιώτες και ομογενείς.


Τιμολέοντος Βάσου 26 (4ος όροφος)
Αθήνα, ΤΚ 11521

Τηλ: 210 6444090
FAX: 210 6464125
EMAIL: info@property-management.gr

Newsletter


Social Media

facebook    linkedin